Bel direct: +31(0)878746999

Installeren Defibtech Lifeline Lithium batterij 9V ASI

De 9V ASI batterij bevindt zich in de batterij-unit (zie figuur). Om hem te installeren, dient u het deksel van de batterij-unit te verwijderen door het naar de zijkant te schuiven. Het deksel zal ongeveer een kleine centimeter verschuiven en kan dan van de unit worden verwijderd. Zorg ervoor dat de (plus/min) contacten van de 9V batterij op de contacten van de batterij-unit komen te liggen volgens de aanwijzing die zich onder in het compartiment bevindt. U kunt het deksel terugplaatsen door het in een bijna gesloten positie, terug op zijn plaats te leggen. Daarna kunt u het deksel gewoon dichtschuiven.
Vervangen Defibtech Lifeline Lithium batterij 9V ASI 

Als u de batterij-unit om welke reden dan ook langere tijd buiten de AED bewaart, dan kunt u de levensduur van de 9V batterij verlengen, door hem uit zijn behuizing te verwijderen. Vergeet niet dat in een noodsituatie de batterij-unit ook zonder de 9V batterij kan worden gebruikt. Indien nodig, dan kan ook een nietlithium 9V batterij worden gebruikt, maar de ‘Actieve Status Indicator’ zal hierdoor minder lang operationeel zijn.

Als de nieuwe 9V batterij is geïnstalleerd, dan zal het batterij indicator lampje op de batterij-unit af en toe groen branden om aan te geven dat de batterij klaar is voor gebruik. Als dit lampje niet brandt dan is of de batterij-unit defect of de 9V batterij is ontladen. Als de batterij-unit in de LIFELINE AED is aangebracht, dient het lampje van de ‘Actieve Status Indicator’ op de AED elke vijf seconden groen op te lichten.