Bel direct: +31(0)878746999

Installeren of vervangen ZOLL AED PLUS batterijen

Gebruik als voeding voor de ZOLL AED PLUS 10 Photo Flash lithium-mangaandioxide batterijen van het type 123A.

Let op! Gebruik uitsluitend batterijen van Duracell, Sanyo of Varta. Voorkeur Duracell. Gebruik geen batterijen van Panasonic of Rayovac. Het gebruik van Panasonic- of Rayovac-batterijen kan leiden tot significant langere oplaadtijden van de defibrillator dan in noodsituaties is vereist.

Installeer de batterijen als volgt:

1. Schakel het apparaat uit. Verwijder de klep van het batterijvak achter op het apparaat. U doet dit door bijvoorbeeld een kleine schroevendraaier te gebruiken om de lipjes in de twee openingen aan de achterzijde van het apparaat in te drukken en de klep van het batterijvak vanuit de gleuf onderaan op te lichten (zie afbeelding hieronder).

ZOLL AED PLUS BATTERIJ KLEP VERWIJDEREN

De klep van het batterijvak verwijderen.

2. Verwijder alle batterijen tegelijkertijd en verwerk ze correct. Plaats de nieuwe batterijen goed in het vak en let daarbij op de juiste richting van de batterijpolen. Wanneer u de eerste 5-9 batterijen hebt geplaatst, wordt met de stemmelding PLAATS DE BATTERIJEN aangegeven dat de overige batterijen nog ontbreken.

ZOLL AED PLUS Photo Flash lithium-mangaandioxide batterijen van het type 123A DURACELL RESET-KNOP batterijen

ZOLL AED PLUS batterijvak.

Wanneer u alle nieuwe batterijen hebt geplaatst, wordt u met een stemmelding gevraagd op de knop in het batterijvak te drukken (zie knipperende witte circkel). Als u op de knop drukt, geeft de gebruiksindicator van de batterijen aan dat deze volledig zijn opgeladen. Als u niet ruim binnen 15 seconden na de installatie van alle batterijen op de knop in het batterijvak drukt, veronderstelt het apparaat dat de geïnstalleerde batterijen tijdelijk waren verwijderd en niet volledig zijn opgeladen. 

Let op! Plaats geen gebruikte batterijen in het apparaat. Installeer alle 10 de nieuwe batterijen tegelijkertijd. Vervang de batterijen nooit afzonderlijk. Het apparaat detecteert niet of alle batterijen of slechts enkele zijn vervangen. Het gebruik van batterijen die niet volledig zijn opgeladen, kan de prestaties vande ZOLL AED PLUS tijdens een reddingsactie beïnvloeden. Druk NIET op de knop in het batterijvak als niet alle batterijen nieuw zijn. Het apparaat neemt dan aan dat het dezelfde batterijen betreft die net zijn verwijderd.

Batterijcapaciteit bepalen
De capaciteit van de batterijen neemt af wanneer het apparaat op stand-by staat, tijdens gebruik van het apparaat en na elke defibrillatie. Ook wanneer de batterijen niet worden gebruikt, loopt de capaciteit geleidelijk terug. Het apparaat bewaakt de resterende capaciteit van de geïnstalleerde batterijen. Wanneer de batterijcapaciteit laag of uitgeput is, functioneert het apparaat niet naar behoren. Als de batterijen bijna leeg zijn:

1. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, is om de minuut een pieptoon hoorbaar.
2. Is het apparaat ingeschakeld, dan hoort u de stemmelding VERWISSEL DE BATTERIJEN.
3. De statusindicator laat een rode "X" zien, hetgeen betekent dat de batterijen over minder dan 50% van de volledige capaciteit beschikken of dat andere zelftests van het apparaat zijn mislukt.