Bel direct: +31(0)878746999

Vervangen Cardiac Science Powerheart G3 batterij type 9146

Stap 1. Plaats de Cardiac Science Powerheart G3 batterij type 9146 zoals afgebeeld, met het etiket van de batterij naar de batterijruimte van de AED gericht.

 Installeren Cardiac Science Powerheart G3 batterij type 9146

Stap 2. Duw het uiteinde met de grendel van de batterij in de AED totdat de batterij vastklikt. De batterij moet één vlak vormen met de behuizing van de AED, zie stap 2 hierboven.

Stap 3. Open het deksel 5 seconden om een zelftest te beginnen. Als de batterij goed is aangebracht, gaan de LED's van de SmartGauge batterij-indicator branden; bovendien wordt de statusindicator groen. Als service noodzakelijk is, gaat de service-indicator branden.

Na het plaatsen van de accu (9146) gaat de SmartGauge batterij-indicator branden
De statusindicator bevindt zich op het handvat van de Powerheart G3 AED, zie afbeelding hieronder.

GROEN:
De AED is RescueReady (klaar voor hulpverlening). De zelftests hebben het volgende bevestigd:
1. De batterij heeft voldoende lading
2. De elektroden zijn goed op de AED aangesloten en functioneren
3. De integriteit van het interne circuit is goed

ROOD:
De AED vereist onderhoud.

Cardiac Science Powerheart G3 RescueReady statusindicator

Hoorbare onderhoudsindicator
Wanneer de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse zelftest bepaalt dat service noodzakelijk is, piept de AED om de 30 seconden totdat het deksel wordt geopend of de batterij leeg is. Door het openen en het sluiten van het deksel kan de toon gedeactiveerd worden. Als de fout bij de volgende zelftest niet is verholpen, begint de AED opnieuw te piepen.