Bel direct: +31(0)878746999

Vervangen Defibtech Lifeline batterij type DCF-210

De lithium batterij-unit voorziet de LIFELINE AED van spanning. Voordat u de batterij-unit in de AED schuift, dient u de 9V lithium batterij aan te brengen, conform de instructies in de voorgaande sectie.

In een noodsituatie kan de batterij-unit worden gebruikt zonder de 9V batterij, maar in een normale situatie dient de 9V batterij te zijn geplaatst. Plaats de batterij-unit niet als de ‘install by’ datum, of ‘uiterste gebruiksdatum’ op het label van de batterij-unit zijn verstreken. De batterij-unit is niet oplaadbaar.

Een groen status-lampje dat zich bevindt aan die kant van de batterij-unit waar ook het label is aangebracht, zal af en toe oplichten om aan te geven dat de batterij-unit klaar is voor gebruik. Als het lampje niet brand is of de 9V batterij leeg, of de batterij-unit zelf is niet gebruiksklaar. Als het status-lampje nog steeds niet oplicht (om de 5 tot 6 seconden) nadat een nieuwe 9V batterij is geplaatst, dient de batterij-unit niet langer te worden gebruikt en te worden verwijderd. 
Vervangen Defibtech Lifeline batterij type DCF-210

Als de batterij-unit is geplaatst en de spanning van de 9V batterij laag wordt, dan zal de AED via een pieptoon aangeven dat de 9V batterij dient te worden vervangen.

Om de batterij-unit in de liggende LIFELINE AED aan te brengen, dient het label aan de bovenkant te zitten. Controleer eerst of de batterij opening aan de zijkant van de AED schoon is en er zichgeen voorwerpen in de opening bevinden. Duw het compartiment in zijn geheel naar binnen, totdat de vergrendeling dicht klikt. Als de batterij-unit niet helemaal naar binnen wil, is de batterij vermoedelijk ondersteboven geplaatst. In goed geplaatste toestand valt de zijkant van de batterijunit geheel samen met de zijkant van de AED.

Om de batterij-unit te verwijderen drukt u op de batterij uitwerpknop aan de zijkant van de AED. Als het batterij-unit gedeeltelijk naar buiten is geworpen, kunt u de unit handmatig verder verwijderen. Meteen na plaatsing (als een niet lege 9V ASI batterij is aangebracht) zal de LIFELINE AED aangaan en automatisch een plaatsingstest voor de batterij-unit opstarten. De LIFELINE AED zal hierna automatisch uitschakelen, nadat de test heeft plaatsgevonden. Vervolgens zal de ‘Actieve Status Indicator’ in de bovenhoek van de AED af en toeoplichten. Als de indicator groen oplicht, zijn er geen problemen met de werking van de AED en de batterij-unit. Als de indicator rood oplicht dan is er een probleem geconstateerd. Raadpleeg de handleiding.