Bel direct: +31(0)878746999

Vervangen HeartSine Samaritan AED Pad-Pak-03 batterij en elektroden (2-in1)

Controleer de contactpennen van de samaritan PAD HeartSine raadt aan dat gebruikers de contactpennen op de SAM 300P, 350P, 360P, 500P controleren wanneer de Pad-Pak wordt vervangen. Deze pennen staan onder veerdruk en trekken terug als de Pad-Pak wordt aangebracht. Onderstaande afbeelding toont hoe de contactpennen op de SAM 300P, 350P, 360P, 500P eruit zien als de Pad-Pak is verwijderd.

Wanneer een Pad-Pak-03 te vervangen?
Bij gebruik bedraagt de levensduur van de batterij 6 uur monitoren of 30 schokken dan wel een combinatie van beide. Een Pad-Pak in stand-by (in de HeartSine 300P, 350P, 360P, 500P gestoken) gaat zolang mee als aangegeven door de vervaldatum (doorgaans ca. 4 jaar). De batterij en de defibrillatie-pack moeten vervangen worden:

1. als de vervaldatum van de Pad-Pak is verstreken, zie hieronder.
2. als de Pad-Pak gebruikt is (het is een artikel voor eenmalig gebruik). In dat geval moet hij door een nieuwe Pad-Pak cartridge vervangen worden.

Vervaldatum Pad-pak-03
Vervaldatum HeartSine Samaritan Pad-Pak 2-in-1 (batterij en elektroden)

Als de statusindicator op de HeartSine 300P, 350P, 360P, 500P rood of niet knippert, kan vervanging van de Pad-Pak nodig zijn. Voor diagnose van de reden waarom de led niet knippert wordt u verwezen naar het gedeelte ‘Probleemoplossing’ in de handleiding van uw AED.

HeartSine Samaritan status indicator

Vervangen van een Pad-Pak
a. Haal de nieuwe Pad-Pak uit de verpakking.
HeartSine Samaritan Pad-pak verpakt
b. Verwijder de oude, te vervangen Pad-Pak.

Verwijderen vervangen Heartsine Samaritan Pad-Pak
c. Duw de Pad-Pak in de opening en luister of u de klik hoort die aangeeft dat hij goed is ingestoken. Nadat de Pad-Pak goed geïnstalleerd is begint de PAD-statusiondicator om de 5 seconden groen te knipperen.

Plaatsen Heartsine Samaritan Pad-Pak

Om een goede werking te verzekeren, dient u elk van de vier pennen om de beurt met uw vinger licht in te drukken. Elke pen zal in de SAM 300P, 350P, 360P, 500P gaan zitten. Controleer of elke pen terugspringt als hij wordt vrijgezet.

d. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat aan te zetten. Luister of het van toepassing zijnde bericht begint. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat uit te zetten. Zorg dat er geen waarschuwingsberichten door het apparaat worden uitgezonden en dat de statusindicator ongeveer om de 5 seconden groen blijft knipperen.

e. Stel zo nodig de toezichthoudende persoon op de hoogte als er onderhoud aan de SAM 300P, 350P, 360P, 500P vereist is.

f. Werk de documentatie bij en vermeld daarbij de datum waarop de nieuwe Pad-Pak in gebruik is genomen.


Controleer de contactpennen van de samaritan PAD
HeartSine raadt aan dat gebruikers de contactpennen op de SAM 300P, 350P, 360P, 500P controleren wanneer de Pad-Pak wordt vervangen. Deze pennen staan onder veerdruk en trekken terug als de Pad-Pak wordt aangebracht. Onderstaande afbeelding toont hoe de contactpennen op de SAM 300P, 350P, 360P, 500P eruit zien als de Pad-Pak is verwijderd.
Vervangen HeartSine Samaritan AED Pad-Pak batterij en elektroden 300p 350p 360p 500p

Om een goede werking te verzekeren, dient u elk van de vier pennen om de beurt met uw vinger licht in te drukken. Elke pen zal in de SAM 300P, 350P, 360P, 500P gaan zitten. Controleer of elke pen terugspringt als hij wordt vrijgezet.