Bel direct: +31(0)878746999

Vervangen ZOLL AED PLUS batterijen cr123a lithium 3 volt (10 pack)

Gebruik als voeding voor de ZOLL AED PLUS 10 Photo Flash lithium-mangaandioxide batterijen van het type 123A. Deze batterijen:

LET OP! Gebruik uitsluitend batterijen van Duracell, Sanyo of Varta. Gebruik geen batterijen van Panasonic of Rayovac. Het gebruik van Panasonic- of Rayovac-batterijen kan leiden tot significant langere oplaadtijden van de defibrillator dan in noodsituaties is vereist.

• moeten ver vóór de uiterste gebruiksdatum worden gebruikt.
• moeten voor het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum periodiek worden gecontroleerd. 

Hieronder worden de datumcodes op batterijen van Duracell, Sanyo en Varta verklaard.

Duracell: Het eerste cijfer geeft het fabricagejaar aan.
Voorbeeld: 7=1997, 6=1996, enzovoort.
Het tweede cijfer is een letter van A tot L, die de fabricagemaand aangeeft.
Voorbeeld: A=januari, B=februari, enzovoort, L=december.

Sanyo: Het eerste cijfer geeft het fabricagejaar aan.
Voorbeeld: A=1996, B=1997, enzovoort.
Het tweede cijfer geeft de fabricagemaand aan.
Voorbeeld: A=januari, B=februari, enzovoort.

Varta: De BRAUNSCHWEIG-code (altijd twee letters) is in de lengterichting op de zijkant van de batterij gedrukt. De eerste letter geeft de fabricagemaand aan.
Voorbeeld: B=januari, R=februari, A=maart, enzovoort.
De tweede letter geeft het fabricagejaar aan.
Voorbeeld: B=2001, R=2002, A=2003, enzovoort.


Installeer de batterijen als volgt:
1. Schakel het apparaat uit. Verwijder de klep van het batterijvak achter op het apparaat. 

U doet dit door bijvoorbeeld een kleine schroevendraaier te gebruiken om de lipjes in de twee openingen aan de achterzijde van het apparaat in te drukken en de klep van het batterijvak vanuit de gleuf onderaan op te lichten.
Vervangen ZOLL AED PLUS batterijen cr123a lithium 3 volt (10 pack)

2. Verwijder alle batterijen tegelijkertijd en verwerk ze correct. Plaats de nieuwe batterijen goed in het vak en let daarbij op de juiste richting van de batterijpolen. Wanneer u de eerste 5-9 batterijen hebt geplaatst, wordt met de stemmelding PLAATS DE BATTERIJEN aangegeven dat de overige batterijen nog ontbreken.

Vervangen ZOLL AED PLUS batterijen cr123a lithium 3 volt (10 pack) 2

3. Wanneer u alle nieuwe batterijen hebt geplaatst, wordt u met een stemmelding gevraagd op de knop in het batterijvak te drukken. Als u op de knop drukt, geeft de gebruiksindicator van de batterijen aan dat deze volledig zijn opgeladen.

LET OP! Plaats geen gebruikte batterijen in het apparaat. Installeer ALLE 10 batterijen tegelijkertijd. Vervang de batterijen nooit afzonderlijk. Het apparaat detecteert niet of alle batterijen of slechts enkele zijn vervangen. Het gebruik van batterijen die niet volledig zijn opgeladen, kan de prestaties van het apparaat tijdens een reddingsactie beïnvloeden. Druk NIET op de knop in het batterijvak als niet alle batterijen nieuw zijn. Het apparaat neemt dan aan dat het dezelfde batterijen betreft die net zijn verwijderd.

OPMERKING Als u niet ruim binnen 15 seconden na de installatie van alle batterijen op de knop in het batterijvak drukt, veronderstelt het apparaat dat de geïnstalleerde batterijen tijdelijk waren verwijderd en niet volledig zijn opgeladen.